преглед

на търг

9700-4046

Търг 9700-4046 - ДГС Шумен

Обект No. 9-5-2020

Дата на публикуване: 21.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 32, Средна: 172, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 489, ОЗМ: 43

Общо: 753м³

Начална цена: 45445.00 лв.

Стъпка: 454 лв.

Гаранция: 2272 лв.

Първа дата: 12.02.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.01.2020

Документация за провеждане на търг

21.01.2020

Проекто-договор

21.01.2020

Протокол от проведен търг

12.02.2020

Договор

26.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.02.2020