преглед

на търг

9700-4044

Търг 9700-4044 - ДГС Шумен

Обект No. 9-3-2020

Дата на публикуване: 21.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, чдб, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 149, Средна: 109, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 528, ОЗМ: 14

Общо: 820м³

Начална цена: 47190.00 лв.

Стъпка: 471 лв.

Гаранция: 2359 лв.

Първа дата: 12.02.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.01.2020

Документация за провеждане на търг

21.01.2020

Проекто-договор

21.01.2020

Протокол от проведен търг

12.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.02.2020