преглед

на търг

9700-4042

Търг 9700-4042 - ДГС Шумен

Обект No. 9-1-2020

Дата на публикуване: 21.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, лп, дрш

Дървесина (м³): Едра: 125, Средна: 479, Дребна: 39

Дърва (м³): За огрев: 537, ОЗМ: 17

Общо: 1197м³

Начална цена: 45465.00 лв.

Стъпка: 454 лв.

Гаранция: 2273 лв.

Първа дата: 12.02.2020, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.01.2020

Документация за провеждане на търг

21.01.2020

Проекто-договор

21.01.2020

Протокол от проведен търг

12.02.2020

Договор

26.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.02.2020