преглед

на търг

9500-4038

Търг 9500-4038 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-7-2020

Дата на публикуване: 10.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, глд, мх, амяс

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 43, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 417, ОЗМ: 0

Общо: 528м³

Начална цена: 32419.00 лв.

Стъпка: 324 лв.

Гаранция: 1621 лв.

Първа дата: 29.01.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2020

Документация за провеждане на търг

10.01.2020

Проекто-договор

10.01.2020

Протокол от проведен търг

30.01.2020

Договор

27.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2020

Допълнителен документ

10.01.2020

Допълнителен документ

10.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.01.2020