преглед

на търг

9870-4035

Търг 9870-4035 - ДГС Върбица

Обект No. 7-2-2020

Дата на публикуване: 13.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр, кгбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 606, Средна: 9, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 716, ОЗМ: 285

Общо: 1624м³

Начална цена: 120878.00 лв.

Стъпка: 1209 лв.

Гаранция: 6044 лв.

Първа дата: 08.01.2020, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2019

Документация за провеждане на търг

13.12.2019

Проекто-договор

13.12.2019

Протокол от проведен търг

10.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2019

Допълнителен документ

13.12.2019

Допълнителен документ

13.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.01.2020