преглед

на търг

9751-4016

Търг 9751-4016 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-5-2020

Дата на публикуване: 04.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 236, Дребна: 37

Дърва (м³): За огрев: 1708, ОЗМ: 0

Общо: 1989м³

Начална цена: 90453.00 лв.

Стъпка: 905 лв.

Гаранция: 4522 лв.

Първа дата: 07.01.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.12.2019

Документация за провеждане на търг

04.12.2019

Проекто-договор

04.12.2019

Протокол от проведен търг

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.01.2020