преглед

на търг

9751-4014

Търг 9751-4014 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-3-2020

Дата на публикуване: 04.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, бл, цр, гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 170, Средна: 151, Дребна: 33

Дърва (м³): За огрев: 1352, ОЗМ: 375

Общо: 2081м³

Начална цена: 112850.00 лв.

Стъпка: 1129 лв.

Гаранция: 5642 лв.

Първа дата: 07.01.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.12.2019

Документация за провеждане на търг

04.12.2019

Проекто-договор

04.12.2019

Протокол от проведен търг

13.01.2020

Договор

28.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.01.2020