преглед

на търг

9751-4013

Търг 9751-4013 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-2-2020

Дата на публикуване: 04.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 162, Средна: 115, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 1335, ОЗМ: 435

Общо: 2071м³

Начална цена: 113772.00 лв.

Стъпка: 1138 лв.

Гаранция: 5688 лв.

Първа дата: 07.01.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.12.2019

Документация за провеждане на търг

04.12.2019

Проекто-договор

04.12.2019

Протокол от проведен търг

13.01.2020

Договор

30.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.01.2020