преглед

на търг

9751-4012

Търг 9751-4012 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-1-2020

Дата на публикуване: 04.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, бл, цр, гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 190, Средна: 260, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 1485, ОЗМ: 416

Общо: 2354м³

Начална цена: 129467.00 лв.

Стъпка: 1295 лв.

Гаранция: 6473 лв.

Първа дата: 07.01.2020, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.12.2019

Документация за провеждане на търг

04.12.2019

Проекто-договор

04.12.2019

Протокол от проведен търг

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.01.2020