преглед

на търг

9500-3846

Търг 9500-3846 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-7-2019

Дата на публикуване: 26.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, глд

Дървесина (м³): Едра: 330, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 330м³

Начална цена: 35260.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 1763 лв.

Първа дата: 17.04.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.03.2019

Документация за провеждане на търг

26.03.2019

Проекто-договор

26.03.2019

Протокол от проведен търг

17.04.2019

Договор

23.05.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.03.2019

Допълнителен документ

26.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.04.2019