преглед

на търг

9200-3834

Търг 9200-3834 - ДГС Провадия

Обект No. 13-5-2019

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 198, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 198м³

Начална цена: 15480.00 лв.

Стъпка: 396 лв.

Гаранция: 774 лв.

Първа дата: 10.04.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

12.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.04.2019