преглед

на търг

9200-3832

Търг 9200-3832 - ДГС Провадия

Обект No. 13-3-2019

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 375, Средна: 133, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 508м³

Начална цена: 45355.00 лв.

Стъпка: 1016 лв.

Гаранция: 2268 лв.

Първа дата: 10.04.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

12.04.2019

Договор

23.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2019

Допълнителен документ

05.07.2019

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.04.2019