преглед

на търг

9700-3796

Търг 9700-3796 - ДГС Шумен

Обект No. 9-11-2019

Дата на публикуване: 07.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, ак

Дървесина (м³): Едра: 192.56, Средна: 47.96, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 8.97

Общо: 249.49м³

Начална цена: 24415.05 лв.

Стъпка: 732 лв.

Гаранция: 1220 лв.

Първа дата: 27.03.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.03.2019

Документация за провеждане на търг

07.03.2019

Проекто-договор

07.03.2019

Протокол от проведен търг

02.04.2019

Договор

25.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.03.2019

Допълнителен документ

07.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.04.2019