преглед

на търг

9300-3742

Търг 9300-3742 - ДГС Добрич

Обект No. 14-5-2019

Дата на публикуване: 14.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 131, Дребна: 149

Дърва (м³): За огрев: 444, ОЗМ: 0

Общо: 754м³

Начална цена: 51010.00 лв.

Стъпка: 510 лв.

Гаранция: 2551 лв.

Първа дата: 07.03.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.02.2019

Документация за провеждане на търг

14.02.2019

Проекто-договор

14.02.2019

Протокол от проведен търг

11.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.02.2019

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.03.2019