преглед

на търг

9170-3675

Търг 9170-3675 - ДГС Суворово

Обект No. 12-1-2019

Дата на публикуване: 14.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 71, Дребна: 49

Дърва (м³): За огрев: 291, ОЗМ: 0

Общо: 411м³

Начална цена: 26936.00 лв.

Стъпка: 540 лв.

Гаранция: 1348 лв.

Първа дата: 01.02.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.01.2019

Документация за провеждане на търг

14.01.2019

Проекто-договор

14.01.2019

Протокол от проведен търг

19.02.2019

Договор

21.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.02.2019