преглед

на търг

9500-3663

Търг 9500-3663 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-3-2019

Дата на публикуване: 10.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 160, Дребна: 93

Дърва (м³): За огрев: 799, ОЗМ: 0

Общо: 1079м³

Начална цена: 81749.00 лв.

Стъпка: 820 лв.

Гаранция: 4087 лв.

Първа дата: 30.01.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2019

Документация за провеждане на търг

10.01.2019

Проекто-договор

10.01.2019

Протокол от проведен търг

31.01.2019

Договор

26.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2019