преглед

на търг

9500-3662

Търг 9500-3662 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-2-2019

Дата на публикуване: 10.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: брс, ак, глд, мх, чрн, пляс

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 159, Дребна: 102

Дърва (м³): За огрев: 861, ОЗМ: 0

Общо: 1142м³

Начална цена: 86178.00 лв.

Стъпка: 862 лв.

Гаранция: 4308 лв.

Първа дата: 30.01.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2019

Документация за провеждане на търг

10.01.2019

Проекто-договор

10.01.2019

Протокол от проведен търг

31.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2019