преглед

на търг

9261-3618

Търг 9261-3618 - ДГС Цонево

Обект No. 11-3-2019

Дата на публикуване: 17.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, яс, дрш, дб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 370, Средна: 73, Дребна: 230

Дърва (м³): За огрев: 2163, ОЗМ: 15

Общо: 2851м³

Начална цена: 180536.00 лв.

Стъпка: 3611 лв.

Гаранция: 7221 лв.

Първа дата: 11.01.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.12.2018

Документация за провеждане на търг

17.12.2018

Проекто-договор

17.12.2018

Протокол от проведен търг

18.01.2019

Договор

14.04.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.12.2018

Допълнителен документ

17.12.2018

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.01.2019