преглед

на търг

7800-3587

Търг 7800-3587 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-8-2019

Дата на публикуване: 07.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 545, Средна: 617, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 1757, ОЗМ: 155

Общо: 3083м³

Начална цена: 167816.00 лв.

Стъпка: 1800 лв.

Гаранция: 8200 лв.

Първа дата: 04.01.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.12.2018

Документация за провеждане на търг

07.12.2018

Проекто-договор

07.12.2018

Протокол от проведен търг

08.01.2019

Договор

18.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.12.2018

Допълнителен документ

07.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.01.2019