преглед

на търг

9870-3377

Търг 9870-3377 - ДГС Върбица

Обект No. 7-22-2018

Дата на публикуване: 05.09.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 114.48, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 114.48м³

Начална цена: 10973.22 лв.

Стъпка: 219 лв.

Гаранция: 438 лв.

Първа дата: 27.09.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

05.09.2018

Документация за провеждане на търг

05.09.2018

Проекто-договор

05.09.2018

Протокол от проведен търг

28.09.2018

Договор

27.11.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

05.09.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.09.2018