преглед

на търг

9300-3371

Търг 9300-3371 - ДГС Добрич

Обект No. 14-10-2018

Дата на публикуване: 31.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр

Дървесина (м³): Едра: 76, Средна: 118, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 354, ОЗМ: 0

Общо: 564м³

Начална цена: 43780.00 лв.

Стъпка: 438 лв.

Гаранция: 2189 лв.

Първа дата: 19.09.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.08.2018

Документация за провеждане на търг

31.08.2018

Проекто-договор

31.08.2018

Протокол от проведен търг

20.09.2018

Договор

02.10.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.08.2018

Допълнителен документ

11.01.2019

Допълнителен документ

11.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.09.2018