преглед

на търг

9751-3316

Търг 9751-3316 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-8-2018

Дата на публикуване: 16.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 135, Средна: 89, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 142, ОЗМ: 207

Общо: 574м³

Начална цена: 37584.00 лв.

Стъпка: 376 лв.

Гаранция: 1879 лв.

Първа дата: 03.08.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.07.2018

Документация за провеждане на търг

17.07.2018

Проекто-договор

16.07.2018

Протокол от проведен търг

03.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

03.08.2018