Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9450-3282

Търг 9450-3282 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-8-2018

Дата на публикуване: 21.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, яс, лп, мжд, ор, ак, кдб, глд

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 107, Дребна: 103

Дърва (м³): За огрев: 1776, ОЗМ: 0

Общо: 2009м³

Начална цена: 157037.58 лв.

Стъпка: 4711 лв.

Гаранция: 7851 лв.

Първа дата: 11.07.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.06.2018

Документация за провеждане на търг

21.06.2018

Проекто-договор

21.06.2018

Протокол от проведен търг

12.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.07.2018