преглед

на търг

9450-3282

Търг 9450-3282 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-8-2018

Дата на публикуване: 21.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, яс, лп, мжд, ор, ак, кдб, глд

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 107, Дребна: 103

Дърва (м³): За огрев: 1776, ОЗМ: 0

Общо: 2009м³

Начална цена: 157037.58 лв.

Стъпка: 4711 лв.

Гаранция: 7851 лв.

Първа дата: 11.07.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.06.2018

Документация за провеждане на търг

21.06.2018

Проекто-договор

21.06.2018

Протокол от проведен търг

12.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.07.2018