преглед

на търг

9850-3181

Търг 9850-3181 - ДГС Преслав

Обект No. 6-1-2018

Дата на публикуване: 25.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, гбр, лп, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 455, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 455м³

Начална цена: 44560.00 лв.

Стъпка: 1300 лв.

Гаранция: 2228 лв.

Първа дата: 16.05.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.04.2018

Документация за провеждане на търг

25.04.2018

Проекто-договор

25.04.2018

Протокол от проведен търг

21.05.2018

Договор

02.04.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.04.2018

Допълнителен документ

31.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.05.2018