преглед

на търг

9870-3168

Търг 9870-3168 - ДГС Върбица

Обект No. 7-2-2018

Дата на публикуване: 20.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 81.93, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 81.93м³

Начална цена: 8005.13 лв.

Стъпка: 160 лв.

Гаранция: 320 лв.

Първа дата: 11.05.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.04.2018

Документация за провеждане на търг

20.04.2018

Проекто-договор

20.04.2018

Протокол от проведен търг

11.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2018