преглед

на търг

9700-3003

Търг 9700-3003 - ДГС Шумен

Обект No. 9-1-2018

Дата на публикуване: 20.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесина (м³): Едра: 78, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 88м³

Начална цена: 7480.00 лв.

Стъпка: 224 лв.

Гаранция: 374 лв.

Първа дата: 14.03.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.02.2018

Документация за провеждане на търг

20.02.2018

Проекто-договор

20.02.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.02.2018