преглед

на търг

9300-2986

Търг 9300-2986 - ДГС Добрич

Обект No. 14-9-2018

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, срлп, мх, пляс

Дървесина (м³): Едра: 107, Средна: 4, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 456, ОЗМ: 0

Общо: 568м³

Начална цена: 39056.00 лв.

Стъпка: 391 лв.

Гаранция: 1953 лв.

Първа дата: 08.03.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

12.03.2018

Договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Допълнителен документ

11.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2018