преглед

на търг

9820-2964

Търг 9820-2964 - ДГС Смядово

Обект No. 8-1-2018

Дата на публикуване: 08.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 76, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 76м³

Начална цена: 5950.00 лв.

Стъпка: 60 лв.

Гаранция: 298 лв.

Първа дата: 28.02.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.02.2018

Документация за провеждане на търг

08.02.2018

Проекто-договор

08.02.2018

Протокол от проведен търг

01.03.2018

Договор

20.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.02.2018

Допълнителен документ

31.01.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

08.03.2018