преглед

на търг

2950-2055

Търг 2950-2055 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1616-1/1620-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 70, Средна: 22, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 104м³

Начална цена: 8969.89 лв.

Стъпка: 179 лв.

Гаранция: 448 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 16:30

Втора дата: 16.09.2016, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: