преглед

на търг

2600-2762

Търг 2600-2762 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 1809

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 795, ОЗМ: 0

Общо: 795м³

Начална цена: 34589.00 лв.

Стъпка: 692 лв.

Гаранция: 1729 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване