преглед

на търг

2950-2054

Търг 2950-2054 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1612-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 281, Средна: 42, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 29

Общо: 356м³

Начална цена: 33384.75 лв.

Стъпка: 668 лв.

Гаранция: 1669 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 16:00

Втора дата: 16.09.2016, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: