преглед

на търг

2117-2754

Търг 2117-2754 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 18105

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 68, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 787, ОЗМ: 0

Общо: 882м³

Начална цена: 34177.52 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 1709 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване