преглед

на търг

2950-2053

Търг 2950-2053 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1610-5/1611-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 24, Средна: 11, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 1

Общо: 39м³

Начална цена: 3204.37 лв.

Стъпка: 64 лв.

Гаранция: 160 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 15:30

Втора дата: 16.09.2016, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: