преглед

на търг

2950-2051

Търг 2950-2051 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1601-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 29

Общо: 41м³

Начална цена: 3107.94 лв.

Стъпка: 62 лв.

Гаранция: 155 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 14:30

Втора дата: 16.09.2016, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: