преглед

на търг

2000-2730

Търг 2000-2730 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1817

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 629, Средна: 53, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 87, ОЗМ: 118

Общо: 888м³

Начална цена: 53034.00 лв.

Стъпка: 531 лв.

Гаранция: 2652 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване