преглед

на търг

2000-2729

Търг 2000-2729 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1816

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 170, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 62, ОЗМ: 55

Общо: 289м³

Начална цена: 18572.00 лв.

Стъпка: 186 лв.

Гаранция: 929 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване