Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2000-2729

Търг 2000-2729 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1816

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 170, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 62, ОЗМ: 55

Общо: 289м³

Начална цена: 18572.00 лв.

Стъпка: 186 лв.

Гаранция: 929 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване