преглед

на търг

2000-2728

Търг 2000-2728 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1815

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бм, бк

Дървесина (м³): Едра: 458, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 77, ОЗМ: 91

Общо: 629м³

Начална цена: 42962.00 лв.

Стъпка: 430 лв.

Гаранция: 2148 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване