преглед

на търг

2000-2727

Търг 2000-2727 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1814

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 1242, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 78, ОЗМ: 144

Общо: 1464м³

Начална цена: 106879.00 лв.

Стъпка: 1069 лв.

Гаранция: 5344 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване