преглед

на търг

2000-2726

Търг 2000-2726 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1813

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 206, Средна: 5, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 21, ОЗМ: 73

Общо: 305м³

Начална цена: 21551.00 лв.

Стъпка: 216 лв.

Гаранция: 1078 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване