преглед

на търг

2000-2725

Търг 2000-2725 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1812

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 1258, Средна: 21, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 100, ОЗМ: 194

Общо: 1573м³

Начална цена: 109856.00 лв.

Стъпка: 1099 лв.

Гаранция: 5493 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване