преглед

на търг

2000-2724

Търг 2000-2724 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1811

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела

Дървесина (м³): Едра: 398, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 38, ОЗМ: 59

Общо: 498м³

Начална цена: 38018.00 лв.

Стъпка: 381 лв.

Гаранция: 1901 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване