Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2000-2724

Търг 2000-2724 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1811

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела

Дървесина (м³): Едра: 398, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 38, ОЗМ: 59

Общо: 498м³

Начална цена: 38018.00 лв.

Стъпка: 381 лв.

Гаранция: 1901 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване