преглед

на търг

2000-2723

Търг 2000-2723 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1810

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 652, Средна: 18, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 34, ОЗМ: 70

Общо: 774м³

Начална цена: 57747.00 лв.

Стъпка: 578 лв.

Гаранция: 2887 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване