преглед

на търг

2950-2050

Търг 2950-2050 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1600-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 15

Общо: 49м³

Начална цена: 4025.77 лв.

Стъпка: 81 лв.

Гаранция: 201 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 14:00

Втора дата: 16.09.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: