преглед

на търг

2000-2722

Търг 2000-2722 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1809

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 677, Средна: 37, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 64, ОЗМ: 155

Общо: 934м³

Начална цена: 57877.00 лв.

Стъпка: 579 лв.

Гаранция: 2894 лв.

Първа дата: 12.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване