преглед

на търг

4470-2049

Търг 4470-2049 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1622-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 114, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 7, ОЗМ: 61

Общо: 188м³

Начална цена: 15062.17 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 753 лв.

Първа дата: 02.09.2016, 11:00

Втора дата: 09.09.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: