преглед

на търг

2960-2715

Търг 2960-2715 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1807

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 1019, Средна: 279, Дребна: 61

Дърва (м³): За огрев: 358, ОЗМ: 198

Общо: 1915м³

Начална цена: 156350.00 лв.

Стъпка: 1563 лв.

Гаранция: 7818 лв.

Първа дата: 08.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване