преглед

на търг

2960-2714

Търг 2960-2714 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1806

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 535, Средна: 167, Дребна: 44

Дърва (м³): За огрев: 234, ОЗМ: 107

Общо: 1087м³

Начална цена: 87168.00 лв.

Стъпка: 872 лв.

Гаранция: 4358 лв.

Първа дата: 08.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване