Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2960-2716

Търг 2960-2716 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1820

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 354, Средна: 343, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 33, ОЗМ: 60

Общо: 824м³

Начална цена: 61790.00 лв.

Стъпка: 618 лв.

Гаранция: 3090 лв.

Първа дата: 08.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване