преглед

на търг

2960-2716

Търг 2960-2716 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1820

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 354, Средна: 343, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 33, ОЗМ: 60

Общо: 824м³

Начална цена: 61790.00 лв.

Стъпка: 618 лв.

Гаранция: 3090 лв.

Първа дата: 08.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване