преглед

на търг

2960-2717

Търг 2960-2717 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1822

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 564, Средна: 459, Дребна: 79

Дърва (м³): За огрев: 84, ОЗМ: 102

Общо: 1288м³

Начална цена: 98317.00 лв.

Стъпка: 983 лв.

Гаранция: 4916 лв.

Първа дата: 08.12.2017, 12:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: