Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2960-2717

Търг 2960-2717 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1822

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 564, Средна: 459, Дребна: 79

Дърва (м³): За огрев: 84, ОЗМ: 102

Общо: 1288м³

Начална цена: 98317.00 лв.

Стъпка: 983 лв.

Гаранция: 4916 лв.

Първа дата: 08.12.2017, 12:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: