преглед

на търг

2950-2712

Търг 2950-2712 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1710-4

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 94, Средна: 19, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 15

Общо: 128м³

Начална цена: 12863.20 лв.

Стъпка: 257 лв.

Гаранция: 643 лв.

Първа дата: 07.12.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване